110412-Informació pública de la modificació número 4 de les normes subsidiàries de planejament municipal. [2011/4067]

AYUNTAMIENTO DE RELLEU-DOCV-12/04/2011
Relleu, 1 de abril de 2011.– El alcalde presidente: .
AJUNTAMENT DE RELLEU-DOCV-12/04/2011
Relleu, 1 d’abril de 2011.– L’alcalde president: